מיפוי ברשת | 40869

הקורס הוצע בעבר ולא יתקיים בשנת הלימודים תשע"ח-2018.

הקורס עוסק בכרטוגרפיה קלאסית וכן בשינוים שחלו בתחום עקב המעבר למיפוי ברשת ומכשירים ניידים.
הנושאים העיקרים בקורס: מיפוי ברשת, היררכיה חזותית, ממשקים, רכיבי המפה, עיצוב, צבע, אנימציה, סימול, טיפוגרפיה, מיפוי נושאי. 

סמסטר: 
Yearly