תכנות

המרכז מספק רישיונות לתכנות מאת ESRI, IDRISI, ENVI, Autodesk וספקים אחרים. כמו כן, אנו מספקים גישה והכשרה עבור מספר יישומי GIS בקוד פתוח ומעמידים לרשות המעוניינים מגוון כלים ודוגמאות קוד שפותחו במרכז.

כל תוכנות GIS המפורטות לעיל זמינות ללא תשלום לחוקרים וחברי סגל הקשורים בלעדית עם מרכז GIS של האוניברסיטה העברית.
סטודנטים לתארים מתקדמים, סגל אקדמי, עובדים ומכוני מחקר יכולים לתאם התקנה במחשבם אישי או במעבדה למשך שנה אקדמית או חלק ממנה.

לרכישה, התקנה, או מידע נוסף, נא ליצור קשר עם מר עדי בן נון.

תכנות ויישומי GIS חינם / קוד פתוח

חבילות תוכנת הממ"ג המפורטות להלן אינן נתמכות בקמפוס, אך מומלצות כתחליף לתכנות הדורשות רישיון בתשלום:

  • Qgis - תכנת קוד פתוח מובילה לצפייה, עריכה, יצירה וניתוח של נתונים מרחביים ושרטוט מפות.
  • GeoDa - תכנת קוד פתוח, לניתוח סטטיסטי והצגה של נתונים מרחביים.
  • R Spatial - חבילות ותוספים חינם לפונקציונליות גאוגרפיות בשפת התכנות וסביבת העבודה R (משמשת לניתוח סטטיסטי).
  • Carto - פלטפורמת מיפוי להצגת מפות ונתונים מרחביים ברשת האינטרנט. מאפשרת פתיחת חשבון חינם.
  • Mapbox - פלטפורמת מיפוי קוד פתוח, לשרטוט מפות. משמש לשילוב של מיקום למכשירים ניידים ויישומי אינטרנט.
  • Google Earth - תכנה חינמית להצגה וירטואלית של העולם. מאפשרת הוספת נתונים להצגה.
  • fulcrum - פלטפורמה שמאפשרת יצירת טפסים לאיסוף נתונים באמצעות מכשירים ניידים.