קורסים

מבוא G.I.S (קמפוס ספרא - גבעת רם) | 70511

סמסטר: 
סתיו
מוצע: 
2018

הקורס יציג ויממש את העקרונות עליהם מבוססות מערכות מידע גיאוגרפי בקשר ליישומים במדעי הסביבה וגיאולוגיה.חלקו הראשון יעסוק במודל הווקטורי: מבוא למערכות מידע גיאוגרפי, שיטות ייצוג נתונים, עקרונות מסדי נתונים, היטלים ומערכות קואורדינאטות, מקורות נתונים ואופן קליטתם ,מטה-דאטה, עריכה וקידוד, תשאול וניתוח מרחבי של שכבות נתונים, יסודות הכרטוגרפיה והפקת מפות. 
בחלקו השני- מודל הנתונים הראסטרי: מבנה נתונים ראסטרי, אלגברה של מפות,סוגי פונקציות: מקומיות, מוקדיות וכלליות, שיטות אינטרפולציה, פונקציות עלות, מודל גבהים ספרתי ותוצריו, אוטומציה של הליכי עבודה-בנית מודלים. 

סדנא בגיאואינפורמטיקה | 40393

סמסטר: 
אביב
מוצע: 
2018

מטרת הקורס הינה להרחיב את תחום הידע של הסטודנטים בטכנולוגיות והמושגים הקשורים לעולם המידע המרחבי: הכרת תהליכים של תכנון וביצוע פרויקט, התאמה לצורכי הלקוח של יישומים, טכנולוגיות ענן, מסדי נתונים, מבנה מערכות מחשוב – טכנולוגיות שרת לקוח, תקשורת נתונים, פורמטים של נתונים ברשת. 
 

סדנא בממ"ג ראסטרי | 40834

סמסטר: 
אביב
מוצע: 
2018

מודל הנתונים הראסטרי: מבנה נתונים ראסטרי, אלגברה של מפות,סוגי פונקציות: מקומיות, מוקדיות וכלליות, שיטות אינטרפולציה, פונקציות עלות, מודל גבהים ספרתי ותוצריו, אוטומציה של הליכי עבודה-בנית מודלים

גיאואינפורמטיקה ב' | 40942

סמסטר: 
סתיו
מוצע: 
2017

הקורס יציג ויממש את העקרונות עליהם מבוססות מערכות מידע גיאוגרפי בקשר ליישומים מתחומי הגיאורפיה החברתית, כלכלית, הסטורית וסביבתית.רובו יעסוק במודל הווקטורי: מבוא למערכות מידע גיאוגרפי, שיטות ייצוג נתונים, עקרונות מסדי נתונים, היטלים ומערכות קואורדינאטות, מקורות נתונים ואופן קליטתם ,מטה-דאטה, עריכה וקידוד, תשאול וניתוח מרחבי של שכבות נתונים, יסודות הכרטוגרפיה והפקת מפות.

 

GIS ובריאות הציבור (עין כרם) | 95157

סמסטר: 
אביב
מוצע: 
2017

הקורס ניתן כחלק מהתכנית הבינלאומית בפקולטה לרפואה בקמפוס עין-כרם ומיועד לאנשי מקצוע בתחום בריאות הציבור עם ניסיון מועט או ללא שימוש במערכות מידע גאוגרפי (GIS). משתתפים יקבלו הדרכה על השימוש בתכנת GIS ומבוא לשימושים הנפוצים בתחום ומקורות מידע זמינים ונגישים.

מיפוי ברשת | 40869

סמסטר: 
Yearly

הקורס הוצע בעבר ולא יתקיים בשנת הלימודים תשע"ח-2018.

הקורס עוסק בכרטוגרפיה קלאסית וכן בשינוים שחלו בתחום עקב המעבר למיפוי ברשת ומכשירים ניידים.
הנושאים העיקרים בקורס: מיפוי ברשת, היררכיה חזותית, ממשקים, רכיבי המפה, עיצוב, צבע, אנימציה, סימול, טיפוגרפיה, מיפוי נושאי.