קורסים

סימולציה עירונית | 40123

סמסטר: 
א
שנה: 
2022
קורס זה מציג את הסימולציה ככלי למחקר ותכנון עירוני, בדגש על מודלים מבוססות־סוכנים (Agent based models). במסגרת הקורס נכיר סוגים שונים של מודלים עירוניים וסימולציות, נדון בבסיס התיאורטי של סימולציות עירוניות ובשאלות המתודולוגיות שיש לשקול בעת בניית סימולציה. הידע התיאורטי יובא לידי יישום בתרגילים מעשיים בהם נלמד כיצד לתכנת מודלים ולהריץ סימולציות בpython.
לקורס זה שתי מטרות:
1. להקנות את הידע התיאורטי והמתודולוגי הנדרש לשם עיצוב מודל עירוני ופירוש תוצאות סימולציה.
2. להקנות את הידע הפרקטי הנדרש לשם תכנות מודל, הרצת סימולציות ויצירת פלטים.

גאואינפורמטיקה ומדע נתוני המרחב | 40122 (סמינר)

סמסטר: 
א
שנה: 
2022
קורס סמינר - מדע נתוני המרחב (Geographical information science) הוא התחום המדעי ששואל שאלות לגבי ייצוג של העולם במאגרי נתונים גיאוגרפיים, הכלים לעיבוד, ניתוח וייצוג מאגרי נתונים אלו בכדי להפיק מידע וידע ביחס לשאלות ספציפיות (גיאואינפורמטיקה), והיחסים בין החברה האנושית למידע גיאוגרפי. המוקד של סמינר זה הוא עיצוב מערך מחקר בתחום, החל מבחירת שאלת מחקר ועד ייצור תוצאות וניתוחן, לקראת כתיבת עבודה סמינריונית בנושא קשור.

ממ"ג בתכנון תחבורה | 49827

סמסטר: 
א
שנה: 
2022
למידת מגוון נושאים בתחום תכנון התחבורה הכוללים בין היתר תכנון תחבורה ציבורית ותכניות אב לתחבורה. בנוסף למידה כיצד ניתן לשלב מערכות מידע גיאוגרפיות בתהליכי תכנון תחבורה.
רכחישת ידע תיאורטי ומעשי המאפשר ביצוע הערכה וניתוח בסיסי של מערכות תחבורה, וניסיון מעשי בשימוש בממאגרי מידע וכלים רלוונטים לניתוח ותכנון של מערכות תחבורה.

שימושי GIS לקבלת החלטות בשמירת טבע | 40220

סמסטר: 
א
שנה: 
2022
על מנת לקבל החלטות של שמירת טבע בצורה מושכלת נעשה כיום שימוש בכלים סטטיסטיים ומרחביים מתקדמים. קורס זה יציג חלק מהכלים הללו, תוך התמקדות בכלים מרחביים לניתוחים של שמירת טבע, באמצעות תוכנות שונות: ArcGIS, Fragstats, Terrset, Marxan.

מבוא ל־G.I.S (קמפוס ספרא - גבעת רם) | 70511

סמסטר: 
שנתי
שנה: 
2022

הקורס יציג ויממש את העקרונות עליהם מבוססות מערכות מידע גיאוגרפי בקשר ליישומים במדעי הסביבה וגיאולוגיה.חלקו הראשון יעסוק במודל הווקטורי: מבוא למערכות מידע גיאוגרפי, שיטות ייצוג נתונים, עקרונות מסדי נתונים, היטלים ומערכות קואורדינאטות, מקורות נתונים ואופן קליטתם ,מטה-דאטה, עריכה וקידוד, תשאול וניתוח מרחבי של שכבות נתונים, יסודות הכרטוגרפיה והפקת מפות. 
בחלקו השני- מודל הנתונים הראסטרי: מבנה נתונים ראסטרי, אלגברה של מפות,סוגי פונקציות: מקומיות, מוקדיות וכלליות, שיטות אינטרפולציה, פונקציות עלות, מודל גבהים ספרתי ותוצריו, אוטומציה של הליכי עבודה-בנית מודלים. 

גיאואינפורמטיקה ב' | 40942

סמסטר: 
שנתי
שנה: 
2022

הקורס יציג ויממש את העקרונות עליהם מבוססות מערכות מידע גיאוגרפי בקשר ליישומים מתחומי הגיאורפיה החברתית, כלכלית, הסטורית וסביבתית.רובו יעסוק במודל הווקטורי: מבוא למערכות מידע גיאוגרפי, שיטות ייצוג נתונים, עקרונות מסדי נתונים, היטלים ומערכות קואורדינאטות, מקורות נתונים ואופן קליטתם ,מטה-דאטה, עריכה וקידוד, תשאול וניתוח מרחבי של שכבות נתונים, יסודות הכרטוגרפיה והפקת מפות.

 

תכנות מרחבי בפייתון | 40837

סמסטר: 
ב
שנה: 
2022
במסגרת קורס ממ"ג מתקדם זה נלמד להשתמש בחבילת ArcPy - חבילת פיית'ון המיועדת לאוטומטיזציה של העבודה בסביבת ArcGIS. במסגרת הקורס נלמד כיצד לבצע ניתוחים מרחביים בקוד פיית'ון, לעבד נתונים ולייצר תוצאות ומפות.

40957 | ניתוח עירוני ואזורי - יישומי GIS

סמסטר: 
ב
שנה: 
2022

קורס מתקדם המשלב לימוד עיוני של ניתוח עירוני ואזורי עם יישומי GIS באמצעות שימוש ב – ArcGIS. נושאי הלימוד הם:
אינטרקציה מרחבית (מודל הגרביטציה), ניתוח הצמיחה העירונית ובחירת תסריט פיתוח (מודל Tiebout ), תכנון שימושי קרקע תחת אילוצים (מודל Lowry), ניתוח רשתות בהקשר העירוני והאזורי
כל נושא יטופל הן מההיבט העיוני והן מההיבט המעשי. כמו כן, בכל נושא יבוצע תרגיל המתייחס לבעיה תיכנונית –אקטואלית. ביצוע התרגילים יעשה באמצעות ArcGIS תוך שילוב של שימוש בסיסי ב - Excel.

סדנא בגיאואינפורמטיקה | 40393

סמסטר: 
ב
שנה: 
2022

מטרת הקורס הינה להרחיב את תחום הידע של הסטודנטים בטכנולוגיות והמושגים הקשורים לעולם המידע המרחבי: הכרת תהליכים של תכנון וביצוע פרויקט, התאמה לצורכי הלקוח של יישומים, טכנולוגיות ענן, מסדי נתונים, מבנה מערכות מחשוב – טכנולוגיות שרת לקוח, תקשורת נתונים, פורמטים של נתונים ברשת. 
 

GIS ובריאות הציבור (עין כרם) | 95157

סמסטר: 
ב
שנה: 
2022

הקורס ניתן כחלק מהתכנית הבינלאומית בפקולטה לרפואה בקמפוס עין-כרם ומיועד לאנשי מקצוע בתחום בריאות הציבור עם ניסיון מועט או ללא שימוש במערכות מידע גאוגרפי (GIS). משתתפים יקבלו הדרכה על השימוש בתכנת GIS ומבוא לשימושים הנפוצים בתחום ומקורות מידע זמינים ונגישים.

סדנא בממ"ג ראסטרי | 40834

סמסטר: 
ב
שנה: 
2022

מודל הנתונים הראסטרי: מבנה נתונים ראסטרי, אלגברה של מפות,סוגי פונקציות: מקומיות, מוקדיות וכלליות, שיטות אינטרפולציה, פונקציות עלות, מודל גבהים ספרתי ותוצריו, אוטומציה של הליכי עבודה-בניית מודלים.