מה זה GIS?

השם GIS הינו ראשי תיבות של Geographic Information System  או בעברית: מערכת מידע גיאוגרפי (ממ"ג). כפי שהשם רומז הGIS  או בשמו העברי ממ"ג הינו אוסף כלים לעבודה עם מידע גיאוגרפי דיגיטלי. בכך הממ"ג מייחד את עצמו משאר מערכות עיבוד נתונים.

מבחינה היסטורית, הממ"ג התפתח בשנות ה-70 של המאה שעברה והתקדם הן מבחינת טכנית והן מבחינת יכולות העיבוד. כיום הוא משמש במגוון רחב של  תחומים. נתאר כמה מהם בקצרה:

  • תכנון ערים – מיפוי תחומים בעיר ושימושי הקרקע בהם, ניתוח של מערכות התחבורה, שינוים בהרכבי אוכלוסייה, שינוים לאורך זמן, ניהול תכניות בניין עיר...
  • אקולוגיה – מיפוי וחיזוי תפוצת צמחים ובעלי חיים. בחינת הקשרים מרחבים לצורכי שמירה על הטבע...
  • תשתית ותקשורת – ניהול מתקני תשתית, מיקום אנטנות שידור, בחינת עוצמות שידור ואופטימיזציה של עלויות.
  • הידרולוגיה – חישובי נפח וספיקה של מי גשמים, הדמיה של זרימת בתווך עילי ותחתי, שילוב מודלים עם נתונים אטמוספריים.
  • גאוגרפיה חברתית –  דמוגרפיה והיבטים כלכלים. מודלים של התנהגות במרחב.
  • ארכאולוגיה – הדמיה ושיחזור של אתרים ארכאולוגיים, תיעוד וניתוח מרחבי של הממצאים.
  • גופי ממשל- ניהול נכסים ומשאבים לפי תחומים גאוגרפים.
  • מערכות בקרה ושליטה הנעזרות במיקום במרחב, מערכות ניווט, שרטוט מפות ועוד...

חשוב לציין, שעל מנת להבין תופעה שיש לה היבט מרחבי\גאוגרפי יש להתייחס גם לממד הזמן. כלומר אנו דנים בתופעה שתכונותיה ומיקומה יכולים להשתנות לאורך ציר הזמן: ‘spatio-temporal problem' - זהו אחד המאפיינים המרכזים של רבים מהשימושים בממ"ג.

 

הגדרה של הממ"ג

ניתן להגדיר ממ"ג בכמה אופנים. 

  • הגדרה פונקציונלית - ממ"ג הנה מערכת לקליטה, אכסון, תשאול ,ניתוח ותצוגה של מידע .
  • הגדרה לפי רכיבים - הממ"ג הנה אוסף של רכיבי חומרה, תוכנה, מידע מרחבי, פרוצדורות וכוח אדם מיומן על מנת לתפעל את כל השלבים הנדרשים לקליטת מידע מרחבי, אכסונו, ניתוחו, תשאולו והצגתו.

המשמעות:

משתמש ממ"ג יכול לצפות מהמערכת שתהיה בעלת יכולות לקלוט מידע בעל היבט מרחבי (Geo-referenced), לנתח את המידע בטכניקות שונות, ולייצר ייצוגים חזותיים כדוגמת מפות או סוגים אחרים של דיווח. בנוסף המערכת צריכה לתמוך במערכות קואורדינטות שונות וההתמרה בניהן, אפשרויות  שונות של ניתוח של המידע המרחבי וכמובן דרגה גבוה של חופש לבחור כיצד לייצג את המידע מבחינת סימול (סימבולוגיה): צבעים, סמלים, תווך התצוגה ועוד.

 

GIS, GIScience and GIS applications

עד כאן התייחסנו לממ"ג במובן הצר של המונח. כמערכת מחשוב בעלת יכולות לעיבוד מידע מרחבי. במובן רחב יותר של התחום יש להתייחס גם לתחום הנקרא Geographic Information Science או בשמו המקוצר GIScience. מונחים קרובים הנם Geoinformatics, Geomatics או spatial information science.

זהו תחום מחקר מדעי המשלב דיסציפלינות שונות בניסיון ללמוד את השיטות והטכניקות לטיפול ועיבוד מידע מרחבי, כאשר  כיוון הגישה לתחום - מחשובי, הנדסי, סטטיסטי, אדריכלי או גאוגרפי - מכתיב את הדגשים הניתנים להגדרות השונות.

מובן מכך, שמערכות מידע גאוגרפי הן גנריות (כלליות) וניתנות לשימוש בתחומים שונים; ישנם יישומי ממ"ג עבור פרויקטים מסוימים (לרוב בעלי מטרה מוגדרת,  כמו יישום לאיסוף מידע מהציבור על מפגע תברואתי), ישנם יישומים קצרי טווח (כמו ספירת קהל באירוע מסוים) וישנם ארוכי טווח (כמו מערכת לניהול קדסטר).

בהקשר של ניתוח מרחבי, חשוב לציין כי חלק מהפונקציונאליות של הממ"ג פשוט ואינטואיטיבי להפעלה, אך חלקו דורש ידע מעמיק יותר הן בהפעלת התכנה ובמשמעות החישוב. ניתוח מרחבי מוצלח דורש תכנה, חומרה, נתונים מתאימים ומעל לכל משתמש מיומן - אתם מוזמנים לבוא ללמוד. 

מדריכים קצרים בעברית לשימוש בתוכנת ArcGIS Pro (ווקטור וראסטר):