יישומי D3 MAP AUTOCAD לתכנון עירוני | 49801

הכרה של עולם המושגים כפי הוא מוגדר בעולם היישויות של אוטוקאד ויכולת עבודה עצמאית עם התכנה, תוך שילוב עם עולם הממ"ג.
 

סמסטר: 
Yearly
מוצע: 
2018