פשע ומקום | 61923

הקורס הוצע בעבר ולא יתקיים בשנת הלימודים תשע"ח-2018.

מערכות מידע גיאוגרפי נהפכו לאחרונה לכלי בסיסי לניהול וניתוח נתונים מרחביים, לרבות כאלו העוסקים במדידת פשיעה, התנהגות סוטה במרחב ובהתמודדות החברה (גופי אכיפה) עם תופעות אלו. כיצד מודדים פשיעה במרחב? מהן ההזדמנויות הסביבתיות לביצוע עבירות, וכיצד ניתן לנטרל אותן? היכן יש למקם שוטרים בנקודות חמות? מהי בכלל נקודה חמה וכיצד היא נבדלת מניתוחי מאקרו? אילו כלים עדכניים מאפשרים ניטור של כוחות שיטור? בנוסף, גוברת עוד יותר בשנים האחרונות המודעות ליתרונות שילוב שכבות מידע בהקשר של ניתוחים המרחביים, לרבות נתוני: רשתות, מיקום ופעילות מכשירי טלפון ניידים, מדדים חברתיים-וכלכליים, ומידע המצוי ברשתות החברתיות ו-PtP info. תחת הכותרות של "פשיעה ומקום", "ביג דטה", ושיטות מחקר מתקדמות, הסמינר יעסוק ביישומים הפרקטיים של טכניקות עבודה שונות בתחום. הסטודנטים ייחשפו לנתוני אמת של פשיעה, סטייה, שיטור ועוד ויתרגלו עבודה עם קבצים עדכניים מעולמות תוכן אלו. 

סמסטר: 
אביב
מוצע: 
2017