GIS ובריאות הציבור (עין כרם) | 95157

הקורס ניתן כחלק מהתכנית הבינלאומית בפקולטה לרפואה בקמפוס עין-כרם ומיועד לאנשי מקצוע בתחום בריאות הציבור עם ניסיון מועט או ללא שימוש במערכות מידע גאוגרפי (GIS). משתתפים יקבלו הדרכה על השימוש בתכנת GIS ומבוא לשימושים הנפוצים בתחום ומקורות מידע זמינים ונגישים.

סמסטר: 
אביב
מוצע: 
2017