חדשות ועדכונים

אתר לחיפוש והורדת שכבות מידע ממאגר הנתונים של מרכז הGIS

6 מרץ, 2018

ניתן להוריד שכבות מידע ממאגר הנתונים של המרכז דרך הקישור.

*יש לשים לב שהכניסה מתאפשרת רק דרך מחשבי האוניברסיטה העברית.